Happy

Far: Bazaar's Xanadu 

Mor: Madam Gautier's Filifjonka 

 

Silke er kjøpt tilbake fra Mari.

Hun deleies med Ona og bor i Oslo